Velkommen til Hedmarken Interkommunale Legevakt

 

Hedmarkstetoskop.png

Hedmarken interkommunale legevakt er et samarbeid mellom kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker sør.

Legevakten er opptaksområde for ca 80 000 innbyggere, samt tilreisende og turister.

Legevakten tilbyr øyeblikkelig hjelp til alle som bor eller oppholder seg i legevaktsdistriktet.

 

Når du trenger legehjelp

 

- Ring fastlegen i åpningstiden, også når det gjelder akutte  henvendelser

- Ring legevakten når fastlegen ikke er åpen og du trenger hjelp som ikke kan vente til fastlegen åpner

- Ring 113 når det er akutt og står om liv

 

Ring alltid 113 ved ulykker og om du opplever symptomer som:

- Lammelser i arm eller ansikt eller vansker med å gå

- Plutselige språkforstyrrelser, som utydelig tale eller vansker med å finne ord

- Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet

- Brystsmerter i mer enn fem minutt

 

Kart over legevaktsdistriktet.