TRANSPORT.
Du har i utgangspunktet selv ansvar for å komme til og fra legevakten. 
Dersom det er nødvendig av medisinske grunner å reise med drosje, bestiller sykepleier som håndterer din henvendelse taxi. Du må likevel betale en egenandel.
Ved behov for ambulanse forordnes dette av sykepleier ved legevakten.

PARKERING.
All parkering rett utenfor legevakten er forbudt. Disse plassene er reservert ambulanse og politi til alle døgnets tider.
Det er en parkeringsplass liggende inntil sykehusets nordlig side, denne kan fritt benyttes mot parkeringsavgift.

RESEPTER
Legevakten skriver bare ut medisiner som gjelder den akutte behandlingen. Vanedannende medisiner (B-preparater) skrives kun ut når det er nødvendig, og alltid i minstepakninger. Sterkt vanedannende medisiner (A-preparater) skrives ikke ut ved Legevakten. Faste medisiner må man få resept på hos fastlegen. Dersom apoteket er stengt får man med seg startdosen på behandlingen fra legevakta.

Åpningstider
Hverdager: 16:00 - 08:00, Lør. søn og helligdager: hele døgnet

Utenom åpningstider betjenes telefonen av sykepleier.

PAPIRER Å TA MED SEG TIL LEGEVAKTEN
Legevakten har ikke tilgang til andre journaler. Legevakten har sin egen journal.
Ta derfor med deg oppdatert liste over faste medisiner du bruker.
Hvis du har frikort, må dette medbringes, slik at vi får registrert det i vår database. Hvis du ikke fremviser frikort ved konsultasjon får du faktura i posten. Denne fakturaen må betales for så å refunderes av HELFO.

BETALING
Hedmarken Legevakt har en betalingsautomat som håndterer all betaling. Denne tar kontanter, kort og du kan skrive ut giro, hvis du ikke har med deg betalingsmiddel.
Hvis du forlater legevakten uten å gjøre opp for deg, vil du få giro i posten, som må betales.

Selv om du har frikort må du betale for forbruksmateriell og medisiner.
Hvis du blir lagt inn, må du også betale. Gi da beskjed til legevakten, slik at de kan skrive ut en giro du kan få med deg.

SYKMELDING
Legevakten sykemelder kun for den akutte sykdommen vi behandler, og bare for en kort periode. Forlengelse og annen oppfølging er det fastlegen som står for. Ytterligere opplysninger finnes hos  NAV.

Legen fører opp første fraværsdag på blanketten, men attesterer kun på sykdom fra og med den dagen attesten skrives. Legen skal vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at man ikke kan delta i arbeidsrelatert aktivitet på arbeidsplassen. Vi bruker ikke såkalt "aktiv sykemelding", fordi det krever et samarbeid mellom pasient, arbeidsgiver og lege/trygdekontor i hvert enkelt tilfelle. Fastlegen kan skrive aktiv sykmelding.