Influensa

Influensa eller influensalignende sykdommer er virusinfeksjoner. Disse krever ikke antibiotika og tåles som oftest godt av ellers friske voksne og barn. Man må ha lavere terskel for å oppsøke lege dersom man har tilleggssykdommer, er eldre, har diabetes eller andre tilstander som gjør en spesielt utsatt. Dersom du kontakter legevakt bør du opplyse om at du eller den du ringer for er i en risikogruppe. Pasienter i risikogrupper oppfordres til å vaksinere seg mot influensavirus. Det er ofte influensaepidemi i desember/januar.

Symptomene på influensa er feber, sår hals, hoste, såre muskler og ledd og hodepine. Ved et normalt forløp av influensa trenger man ikke å gå til lege.

Man bør oppsøke lege ved:

  • - tungpust
  • - stingsmerter når man puster
  • - farget oppspytt
  • - halssmerter med grøtet tale og/eller svelgproblemer
  • - manglende effekt av smertestillende/febernedsettende

 

I tillegg bør man alltid konferere med helsepersonell dersom man er usikker eller bekymret. Når man ringer legevakta kan man få tips og råd, og man får ei vurdering på om man bør gå til lege og hvor raskt. Dersom det vurderes som at det kan vente noe, vil man bli bedt om å oppsøke fastlege neste virkedag.